جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
23 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 23 مقاله
  توضیحات : استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان و ادبیات عرب
  • گرایش : زبان و ادبیات عرب
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها