• بررسی حذف بیوکاتالیتیک گوگرد از دی بنزوتیوفن توسط باکتری ripi-22

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1248
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نظر به اینکه فرآیندسولفورزدایی بیولوژیکی تحت مکانیزم انتخابی 4s از جمله فرآیندهایی است که انتقال آن از طبیعت به صنعت نتایج زیست محیطی ثمر بخشی را به دنبال دارد، در این تحقیق به بررسی اجرای فرآیند 4s توسط سلولهای در حال رشد باکتری ripi-22 پرداخته شده وعلاوه بر آن اجرای این فرآیند توسط سلولهای بدون رشد (resting cells) نیز موردمطالعه قرار گرفته است. در این بررسی مولکول دی بنزوتیوفن (dbt) به عنوان ترکیب مدل تحقیقاتی و شاخص ترکیبات آلی گوگرددار موجود در برشهای میان تقطیر نفتی انتخاب و گوگردزدایی بیولوژیکی آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها