جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : استادیار و مدیر گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : بیوتکنولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها