• شبیه سازی مبدل های کاتالیستی موتورهای بنزینی در حالت گذرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1121
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مدل سازی و شبیه سازی مبدل های کاتالیستی سه منظوره برای تبدیل همزمان هیدروکربن های نسوخته، اکسیدهای نیتروژن و مونواکسیدکربن انجام گرفت. مدل بر اساس حل همزمان معادلات موازنه جرم و انرژی در حالت گذرا است و در آن از معادلات سینتیکی غیرخطی استفاده شده است. علاوه بر واکنش های مرسوم، واکنش های بازساخت با بخار نیز مورد بررسی قرار گرفت. ضریب تأثیر برای در نظر گرفتن مقاومت نفوذ داخل لایه پوشش محاسبه شد. توزیع دما در مونولیت با استفاده از روشهای مختلف عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی (روش های تفاضل محدود ضمنی و صریح در ابعاد یک بعدی و دوبعدی و روش های المان محدود ضمنی و صریح در ابعاد یک بعدی) به دست آمد. خروجی های مدل با داده های نمونه تجربی که از مقالات به دست آمده بود، مقایسه شد. درصد خطای میانگین برای روش های مختلف عددی در دامنه 2/4 تا 3/8 درصد قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها