• بررسی انتقال جرم و یونها در غشاء سلوفانی مورد استفاده در باتری روی- اکسید نقره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1465
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   انتقال جرم یونها و آب در غشاء، تحت شرایط شارژ و دشارژ در باتریهای قلیائی به ویژه در باتری روی- اکسید نقره دارای اهمیت فراوانی در کیفیت و چگونگی رفتار غشاء و در نتیجه رفتار کل سیستم باتری میباشد. انتقال جرم یونها و آب تحت چنین شرایطی میتواند ناشی از تغییرات غلظت مربوط و وابسته به اعداد انتقال و ضرایب نفوذ اجزاء نفوذ کرده در میان غشاء و همینطور، جریان و مدت زمان شارژ و دشارژ باشد. تغییرات غلظت همچنین میتواند ناشی از جذب انتخابی آب و هیدروکسید پتاسیم بوسیله غشاء باشد. در این مقاله، با توجه به دستیابی به روش بهبود و تولید نوع ویژهای از غشاء سلوفانی مورد نیاز در تولید باتری روی- اکسید نقره، نتایج آزمایشات انجام شده مربوط به انتقال جرم بر روی این غشاء گزارش و با دیگر گزارشات موجود در منابع مقایسه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها