اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب بر تغییرات مکانی غلظت مواد آلوده کننده در رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی pollutei

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1479
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق، نحوه انتقال و انتشار مواد آلوده کننده با تلفیق روش های پیش بینی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب و معادله یک بعدی انتقال انتشار مواد آلوده کننده، با استفاده از مدل توسعه داده شده pollutei مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل مذکور با استفاده از مدل دو بعدی شیونو- نایت و روش پایه، پارامترهای هیدرولیکی جریان در رودخانه فرضی اکرز در دو مقطع همگن و غیر همگن، با شیب طولی 0.003 و 0.0003 با ویدون در نظر گرفتن اثر متقابل جریان تعیین شده و این پارامترها در معادله یک بعدی انتقال آلودگی به کار گرفته شده اند. بررسی ها نشان داده است که با توجه به این که در رودخانه های با مقطع مرکب غیرهمگن و در مناطق کم شیب و اعماق نسبی پایین، اثر هیدرولیک این گونه مقاطع بر انتشار آلودگی ملاحظه می گردد. ضروری است تا به این موضوع توجه ویژه ای توسط مهندسین مرتبط رودخانه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها