• مدل چند هدفه ترکیبی مسائل زمانبندی قطارها و تخصیص لکوموتیو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1355
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مسئله زمان بندی حرکت قطارها و برنامه ریزی تخصیص لکوموتیوها از مهم ترین مسائل برنامه ریزی حمل و نقل می باشد. با توجه به پیچیدگی و ابعاد بزرگ این دو مسئله معمولا این مسائل به صورت جداگانه مدل سازی و حل می شوند که این موضوع باعث می شود جواب های به دست آمده از جواب بهینه واقعی فاصله زیادی داشته باشد. در این مقاله یک مدل غیر پریودیک ریاضی ترکیبی زمان بندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو با رویکرد بهینه سازی چند هدفه پیشنهاد شده است. اهداف مورد بررسی کمینه کردن زمان کل تأخیرات با در نظر گرفتن کمترین فاصله زمانی اعزام قطار از زمان مطلوب به همراه کمینه کردن تعداد لکوموتیوهای مورد استفاده در برنامه می باشد. برای حل مدل پیشنهادی از روش مرز پارتو استفاده شده است. سپس یک مثال عددی برای نمایش کارایی مدل و روش حل بیان شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها