• ارائه مدل ریاضی برای تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در نگهداری و تعمیرات هواپیما

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 2447
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   خطاهای انسانی دلیل اصلی و اولیه حوادث و خرابی ها در سیستم ها نگهدارنده و تعمیرات محسوب می شوند. با توجه به اینکه، انسان نقش کلیدی در نگهداری و تعمیرات سیستم ها ایفا می کند توجه به تنها به قابلیت اطمینان سیستم بدون در نظر گرفتن قابلیت اطمینان انسان کافی نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه عنصر انسان در انجام فرآیندهای مربوط به نگهداری و تعمیرات کمتر به نحو شایسته و مناسبی مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین تحلیل قابلیت انسان ضروری به نظر می آید. در این مقاله انواع و علل خطای انسان بررسی و شناسایی شده است و سپس یک مدل ریاضی به منظور تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در نگهداری و تعمیرات قطعات هواپیما در محیط های مختلف کاری عادی و پرفشار کاری ارائه شده است. مدل ریاضی پیشنهادی بر اساس معادلات بدست آمده از روش مارکوف جهت تعیین قابلیت اطمینان و نیز عدم قابلیت اطمینان انسان بر اساس نرخ خطای انسانی بدست آمده در محیط های مختلف کاری که در آن خطا هم به صورت ایمن و هم با حادثه رخ می دهد، ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها