• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1247
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   طرح ریزی استقرار تسهیلات، نقش مهمی را در سیستم های تولیدی مدرن که بر رقابت پذیری شرکت تاثیر بسیار جدی می گذارند، بازی می کند. بسته به ماهیت داده های جریان مواد، مسائل استقرار در دودسته ایستا و پویا طبقه بندی می شوند. وقتی جریان مواد در طول افق برنامه ریزی بین دپارتمانها تغییر می کند، مسئله جایابی ایستای تسهیلات (sflp)، تبدیل به نوعی از مسائل جایابی پویای تسهیلات (dflp) می شود. در این مسئله، آینده به تعدادی دوره زمانی تقسیم می شود. جریان داده برای هر دوره زمانی پیش بینی شده و فرض می شود که جریان داده هر دوره زمانی ثابت است. در سناریوهای دنیای واقعی، ممکن است نیاز به در نظر گرفتن عناصر کیفی هم وجود داشته باشد. در این مقاله به منظور در نظر گرفتن هر دو ملاحظات کمی وکیفی، محدودیت هایی برای هزینه بازآرایی تسهیلات و ملاحظات نزدیکی تسهیلات در مدل قرار داده شده است، هزینه جابجایی مواد نیز در آن حداقل می گردد؛ همچنین به دلیل ماهیت غیرقطعی هزینه جریان مواد بین دپارتمان ها و هزینه بازآرایی دپارتمان ها، برای تخمین این دو هزینه از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. به عنوان نوآوری، برای حل این مدل از الگوریتم فرا ابتکاری icde استفاده شده و در پایان یک مثال عددی توسط این الگوریتم حل و نتایج آن با نتایج حاصل از حل در نرم افزار لینگو مقایسه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها