• عوامل موثر بر پاسخ لرزه ای زمینهای نرم مستعد ایجاد اضافه فشار آب حفرهای با استفاده از تحلیل عددی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 867
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ذکر این نکته حائز اهمیت است که 4 زلزله از 23 زلزله مخرب جهان از سال 1556 میلادی تاکنون، در ایران رخ داده و با توجه به کمبودهای بسیاری از آیین نامه های مرسوم ساختمانی مانند آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 2800)، نیاز به تحلیلهای ویژه ساختگاهی در مناطق با قابلیت نرمشدگی بیش از پیش نمایان می شود. چرا که در این آیین نامه ها هیچگونه اشاره ای به موضوع نرم شدگی خاک و اثر آن بر پاسخ لرزهای زمین نشده است. از طرف دیگر، قرارگرفتن ایران در ناحیه ای با خطر لرزه خیزی زیاد و مستعد بودن شرایط روانگرایی خاک در بسیاری از مناطق ساحلی و نواحی با سطح آب زیرزمینی بالا، رفع کمبود این آیین نامه ها را در چهارچوب مطالعات عددی ایجاب می کند. در این مقاله به عوامل موثر بر پاسخ لرزه ای زمینه ای نرم مستعد ایجاد اضافه فشار آب حفره ای بر اساس روش غیرخطی با مدل تنش موثر و اعمال اضافه فشار آب حفرهای در حوزه زمان پرداخته شده است. برای این منظور در گام نخست، وقوع روانگرایی بر روی ماسه نوادا با استفاده از نتایج آزمایش مدل شماره یک سانتریفیوژ پروژه ولکس به کمک نرم افزار یک بعدی آنالیز پاسخ ساختگاه cyclicid مورد بررسی قرار گرفته و بدین وسیله اعتبارسنجی حل عددی نرم افزار با دقت مناسبی صورت پذیرفته است. این نرم افزار، می تواند به منظور تعیین بزرگنمایی یک بعدی، شبیه سازی روانگرایی و بررسی اثرات آن در ساختگاه های افقی و تقریباً شیبدار مورد استفاده قرار گیرد. سپس به منظور کاربردی تر نمودن نتایج، تأثیر پارامترهای مختلف زلزله هایی با بزرگای متفاوت بر پاسخ لرزه ای خاک های نرم با پتانسیل ایجاد اضافه فشار آب حفرهای بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که با افزایش بزرگای زلزله، پاسخ سطح زمین و محتوای فرکانسی آن به شدت تحت تأثیر قرار گرفته، به طوری که پاس خهای به دست آمده در حوزه زمان با توجه به افزایش درجه غیرخطی بودن خاک تفاوتهای چشم گیری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها