• بررسی رفتار زهکشی نشده ماسه سیلت دار با استفاده از پارامتر حالت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 976
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بحث در مورد تاثیر افزودنی ریزدانه به ماسه به منظور بررسی تاثیر مقاومت خاک مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. مجموعه عوامل زیادی در ارزیابی رفتار ماسه سیلت دار موثر می باشد، که یکی از مهمترین پارامترها ارزیابی تغییرات مقاومت سیلت اضافه شده به ماسه توسط پارامتر حالت است. تعدادی آزمایش با استفاده از دستگاه سه محوری مونوتونیک با مقدار درصدهای متفاوت سیلت با فشار تحکیمی مختلف و نسبت تخلخل های متفاوت تحت حالت زهکشی نشده بر روی ماسه انجام شده اند. با استفاده از نتایج بدست آمده و بررسی منحنی های مسیر تنش نمونه های آزمایش شده، نمودارهای حالت پایدار برای هر درصد وزنی از مخلوط ماسه سیلت دار بدست آمده است، در ادامه مقادیر پارامتر حالت با نسبت تخلخل هر نمونه ارائه شده و بحث در مورد پیش بینی رفتار نمونه ها صورت گرفته شده است. با استفاده از پارامتر حالت می توان رفتار نمونه های با نسبت تخلخل متفاوت را پیش بینی کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها