جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
25 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 25 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : خاک و پی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها