همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی آزمایشگاهی رفتار بار- نشست پی های نواری مستقر بر خاک مسلح با ژئوگرید بر روی حفره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1271
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  وجود حفره در خاک باعث کاهش ظرفیت باربری پی های سطحی نزدیک به حفره می شود که میزان این کاهش، تابع عوامل متعددی از جمله نوع خاک، تراکم، عمق مدفون حفره، خروج از مرکزیت حفره نسبت به پی، هندسه حفره، و عمق پی می باشد. بدیهی است که با وجود تفاوتهای عمده ای که در وضعیت تنشها در خاک زیر پی برای حالت بدون حفره و حالت با حفره وجود دارد، به هیچوجه نمی توان رفتار مشابهی را برای این دو حالت متصور شد. در واقع مکانیزم گسیختگی خاک در زیر پی برای این دو حالت با یکدیگر تفاوت عمده ای دارد. در این مقاله با استفاده از مدل آزمایشگاهی اقدام به بررسی تاثیر تراکم خاک و تسلیح خاک بر ظرفیت باربری پی واقع بر خاک حفره دار پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تراکم خاک ظرفیت باربری افزایش می یابد. همچنین تسلیح خاک با استفاده از ژئوگرید به علت تغییر در توزیع تنش در خاک زیر پی و سبب افزایش ظرفیت باربری پی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها