• مقایسه اثر باکتری های b.subtilisو s.ureae بر مقاومت فشاری ملات سیمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 845
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله به مقایسه اثر کاربرد باکتری های b.subtilisو s.ureae بر مقاومت فشاری ملات سیمان سخت شده پرداخته شده است. این باکتری های بی خطر به طور طبیعی درخاک زیسته و در شرایط محیطی مناسب قادر به رسوب دادن کلسیم کربنات می باشند. غلظت های 1، 10 و 100 درصد حجمی محلول حاوی باکتری در آب به عنوان آب اختلاط ملات مورد استفاده قرار گرفت. به منظور انجام واکنش های شیمیایی لازم، مقدار مشخصی اوره و کلسیم کلراید نیز در آب اختلاط حل شد. در نیمی از نمونه ها برای مقایسه از اوره بیشتری استفاده شد. نمونه ها به مدت 28روز در آب عمل آوری شدند و آزمایش های مقاومت فشاری بر روی نمونه ها انجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان می دهد که عملکرد باکتری s.ureae مناسب تر بوده و موجب افزایش مقاومت فشاری تا بیش از 20 درصد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها