• ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه زغالشویی زیرآب و تعیین زیست دسترس پذیری فلزات سنگین در رسوبات رودخانه چرات، مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 968
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مطالعه آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه چرات در استان مازندران مورد ارزیابی قرار گرفت.تعیین شاخص زمین انباشت و درجه آلودگی رسوبات نشان می دهد که عناصر کادمیم،مولیبدن، وانادیم و جیوه در رسوبات اطراف کارخانه زغالشویی غنی شده اند، و با فاصله گرفتن از کارخانه غلظت آنها کاهش می یابد.نتایج تجزیه استخراج ترتیبی بر روی 3 نمونه رسوب در امتداد رودخانه چرات نشان داد که پیوند سیلیکاتی فاز اصلی در نمونه های پیش از و بعد از کارخانه است درحالیکه در مجاورت کارخانه زغالشویی فاز آلی غالب می باشد. غلظت بالای عناصر کادمیم و مولیبدن در فاز اول یا حل شده در آب قابل توجه است چراکه این امر نشان دهنده تحرک و زیست دسترس پذیری بالای این عناصر می باشد. آزمون ویلکاکسون بر روی 6 نمونه قبل و بعد از کارخانه نشان می دهد که فعالیت کارخانه بر روی رسوبات رودخانه تأثیرگذار بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها