• مطالعه ناهمگنی در مخازن نفتی و کاربرد آن در توسعه میادین نفتی (با نگرش بر مخزن آسماری میدان نفتی رگ سفید)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1777
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در میادین نفتی، مطالعه و شناخت ناهمگنی های مخزنی در نحوه حفاری، بهره برداری و توسعه میادین کاربرد بسیار فراوانی دارد. ناهمگنی در مخزن عبارتست از هرگونه ناپیوستگی و عدم تجانس سه بعدی (طول، عرض و ضخامت ) که باعث ایجاد بخش های با رفتار های متفاوت نموده و با ایجاد سیستمها و واحد های جریانی متفاوت در گستره مخزن باعث ایجاد زون ها و سکتورهای تولیدی متفاوتی می گردد. عامل اصلی ایجاد ناهمگنی در مخازن، پدیده های زمین شناسی (فرآیند های تکتونیکی و رسوبی) هستند که تاثیر مستقیمی بر روی پارامترهای پتروفیزیکی و دینامیکی (نظیر تخلخل، تراوایی، اشباع سیالات، فشار سیالات، سطوح تماس سیالات و ....،)دارند. بدین منظور در مطالعه هر مخزن نفتی برای دسترسی به وقوع ناهمنگی و میزان تاثیر آن، باید این پارامتر ها بدقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. هم اکنون نرم افزارهای شبیه ساز سه بعدی نظیر petrel ، rms و ... برای زمین شناسان نفت امکانات لازم برای بررسی این مهم را فراهم نموده اند. دیفس نتایج بررسی در مخزن آسماری میدان رگ سفید (بعنوان یک مدل نمونه ای از مخازن کربناته ناهمگن)، نشان می دهد که این مخزن در گستره افقی (طولی و عرضی) دارای چهار سکتور مخزنی و در گستره عمقی دارای 8 زون مخزنی با خصوصیات متفاوت می باشد که از این میان در گستره افقی سکتورهای 2 و 4 مخزن و در گستره عمقی، زونهای 1، 2، 6 و 7 بهترین خواص مخزنی را دارا بوده و در برنامه حفاری، بهره برداری و توسعه مخزن می بایست در اولویت قرار گیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها