• مطالعه پتروگرافی آلی زغال سنگ های گلندرود، البرز مرکزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1112
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   زغال سنگ های منطقه گلندرود واقع در البرز مرکزی، در گستره رسوبات سازند شمشک به سن تریاس فوقانی – ژوراسیک زیرین نهشته شده اند. این رسوبات زغالدار بر روی سطوح فرسایش یافته دلومیت های سازند الیکا تشکیل شده و در بسیاری نقاط توسط آهک های سازند لار پوشیده شده اند. واحدهای رسوبی غالب در منطقه زغالدار شیل، ماسه سنگ، دلومیت و سنگ آهک می باشد. منشاء زغال سنگ های گلندرود هوموسی است و در یک محیط دریاچه آب شیرین شکل یافته است. مطالعه پتروگرافی آلی  زغال سنگ های مزبور بیانگر این مطلب است که نوع محیط رسوبی و لیتولوژی حوضه زغالی البرز بر نوع زغال های منطقه تاثیر بسزائی داشته است، به طوری که بخش اعظم مواد آلی موجود در آن ها به مقدار زیاد از نوع ماسرال های ویترینیت و اینرتینیت (مواد آلی چوبی و زغالی) و به مقدار کمتر از لیپتینیت (مواد آلی گیاهی) است. نتایج حاصل از بررسی شاخص درجه بلوغ نشان می دهد که زغال سنگ های گلندرود از نظر درجه بلوغ، در بخش پائینی پنجره نفتی بوده و از نظر متامورفیسم در مرحله گازی ii، نیم مرحله گازی ii1-2 و گازی چرب  ii3قرار دارد. چنین درجه بلوغی را می توان معادل مارک زغال بیتومینه با مواد فرار بالا (37-31%) دانست. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم