• مدل سازی سه بعدی شکل مبتنی بر هارمونیک های کروی در تصاویر سی تی اسکن فک و صورت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1459
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مدل سازی سه بعدی شکل و آنالیز ساختارهای آناتومیک با بکارگیری پارامترهای کمتر در حوزه تصویربرداری پزشکی دارای اهمیت بسیار است و در شبیه سازی جراحی، تشخیص به کمک کامپیوتر و مصورسازی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هارمونیک های کروی یک ابزار ریاضی قوی برای بازنمایی و آنالیز سطوح بسته است. در این روش که یک توصیفگر چندمقیاسی، عمومی و سلسله مراتبی است، بازنمایی سطوح به کمک توابع پایه ی هارمونیک کروی انجام می شود. در این مقاله از هارمونیک های کروی برای بازنمایی سه بعدی و مدل سازی سطح فک استفاده شده و دقت این روش مورد بررسی قرار گرفته است. چالش اصلی در بکارگیری هارمونیک کروی مرحله انطباق تصاویر است که باید با دقت کافی انجام شود. این مرحله با استفاده از دو رویکرد مبتنی بر انطباق در حوزه پارامتر انجام شده است و بی نیاز از نشانگذاری است. سرعت روش انطباق با بیضی درجه اول بسیار بالاتر از روشshrec  است اما دقت انطباق روش shrec برای تصاویر فک بسیار مطلوب تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها