اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • کاربرد آستانه برای جلوگیری از آبشستگی اطراف کوله های پل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1702
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آبشستگی در اطراف پایه و کوله های پل یکی از عوامل هیدرولیکی تخریب و آسیب دیدگی اکثر پلها می باشد. در راستای تحقیقات انجام شده در این ارتباط روشهای مختلفی برای کنترل آبشستگی در اطراف کوله های پل ارائه شده است. از جمله این روشها ریختن ریپ رپ در اطراف کوله پل و با استفاده از طوق می باشد. در این تحقیق با احداث یک آستانه در پایین دست کوله های پل، سعی در کنترل آبشستگی در محدوده کوله شده است. کوله های پل با باز شدگی 0.59 مورد آزمایش قرار گرفته است. آستانه بکار برده شده در این تحقیق در فواصل 11%، 23% و 34% عرض بازشدگی در پایین دست کوله پل بصورت هم تراز با سطح بستر قرار گرفته و اثر آن در کاهش عمق و وسعت حفره آبشستگی در اطراف کوله پل مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایشات در شرایط زیر آستانه حرکت ذرات بستر انجام شده و در پایان هر آزمایش میزان تغییر آن حفره آبشستگی در اطراف کوله پل برداشت شده است. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد با آنکه احداث آستانه در پایین دست کوله پل تاثیر نسبتا کمی در کاهش حداکثر عمق آبشستگی موضعی اطراف کوله پل دارد، ولی وسعت حفره آبشستگی در اطراف کوله مخصوصا در پایین دست آن محدود شده و توسعه آن به سمت پایین دست کم می شود. در این پژوهش نتایج هر یک از آزمایشات و تغییرات بستر در اطراف کوله پل در مقایسه با حالت بدون آستانه مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها