• دسته بندی شاخص های اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات با استفاده از معیارهای مدل اسکور و مدل سرکوال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 4217
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   به کارگیری زنجیره تامین در به دست آوردن مزیت رقابتی نقش مهمی دارد و برای ارتقای بهره وری و اثر بخشی سازمانی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا این مقاله قصد دارد به بررسی شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین و دسته بندی آن ها بپردازد. از این رو در ابتدا به معرفی و جمع بندی فرآیندهایی که در زنجیره تامین خدمات وجود دارد پرداختیم. سپس با توجه به این فرآیندها معیارهای مناسب و مرتبط با آن ها جهت اندازه گیری این فرآیندها را ارایه نمودیم. در بخش بعدی با توجه به معیارهای مدل اسکور و سروکوال، این معیارها دسته بندی گردید. سپس برای بررسی این دسته بندی پرسشنامه ای طراحی نمودیم و با استفاده از نظر مدیران و خبرگان صنعت هتل داری، به جمع آوری داده های مورد نیاز پرداختیم. سپس با استفاده از روش های آماری داده ها را تحلیل این نمودیم. در نهایت 32 شاخص از 37 شاخص استخراج شده از ادبیات موضوع در 8 دسته طبقه بندی شدند. این دسته ها عبارتند از قابلیت اطمینان،پاسخگویی، انعطاف پذیری، هزینه، دارایی، ملموس بودن، اطمینان بخشی و یکدلی.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها