جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گلستان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت دولتی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها