• مدل سازی پویایی سیستم برای تعالی در قابلیت نوآوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند: هدف اول شناسایی روابط میان پنج توانمندساز اصلی و نتایج نوآوری که مدل قابلیت نوآوری در یک شرکت تولیدی را ایجاد می نمایند. هدف دوم بررسی تاثیر بالقوه هر یک از توانمندسازها بر و نتایج نوآوری در دوره ای از زمان است. بدین منظور این تحقیق مدلی پویا برای شبیه سازی روابط علی بین توانمندسازهای قابلیت نوآوری، و پیش بینی نفوذ هر توانمندساز بر نتایج نوآوری در دوره ای از زمان ارائه نموده است. از روش دیماتل (dematel) برای شناسایی چگونگی روابط و شدت نفوذ بین توانمندسازها و نتایج نوآوری استفاده گردید. برای پرداختن به این روابط علی و همچنین پیامدهای حاصل از آنها در گذر زمان از تکنیک مدل سازی پویایی های سیستم بهره گرفته شد. از طریق شبیه سازی شاخص تعالی قابلیت نوآوری (ice) مشخص شد شرکت مورد مطالعه در سطح سوم بلوغ (نوآوری حمایت شده) قرار گرفته است و بایستی برای تعالی خود بر توانمندسازهای استراتژی نوآوری و کارکنان تمرکز بیشتری نماید. به کارگیری مدل سازی پویایی سیستم به همراه توسعه شاخص تعالی به شرکت ها برای برنامه ریزی اثربخش تر فرآیند توسعه نوآوری در یک بازه زمانی مشخص کمک خواهد کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها