جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
9 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 9 مقاله
  توضیحات : دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : اقتصادی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها