• استفاده از فرایندهای مدیریت دانش جهت اولویت بندی سازمان ها با استفاده از روش تاپسیس؛ مورد مطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرو استان اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 787
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه مدیریت دانش به یکی از ارکان اصلی فعالیت های سازمان های دانش محور تبدیل شده است و این سازمان  ها تلاش می کنند با اجرای طرح های مختلف مدیریت دانش از منابع دانشی و سرمایه های فکری خود به نحو موثر و کارا در جهت دستیابی به اهداف راهبردی استفاده کنند. این تحقیق با هدف اولویت بندی سازمان ها بر اساس فرآیندهای مدیریت دانش صورت گرفته است. بدین منظور در ابتدا مدل عمومی دانش در سازمان برای این تحقیق در نظر گرفته شد که شامل چهار  فرآیند «ایجاد دانش»، «ذخیره و نگهداری دانش»، «انتقال و توزیع دانش» و «به کارگیری دانش» به عنوان تاثیرگذارترین عوامل شناخته شدند. سپس با پیاده سازی روش تاپسیس که یکی از روش های ریاضی تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است، شرکت های صنعت خودرو بر اساس فرآیندهای مدیریت دانش اولویت بندی شدند. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران ارشد و میانی شرکت ها بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت های پیمان صنعت، گوهربافان و پارس ذوب اسپادانا به ترتیب رتبه های اول تا سوم را درمیان 30 شرکت بررسی شده کسب نموده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها