• برونکوژنیک کارسینوما در زمینه سل ریوی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1955
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ایران هنوز یکی از کشورهای اندمیک برای سل بوده و شایع ترین کانسر در تمام جهان از جمله ایران برونکوژنیک کارسینوما است. احتمال اینکه این دو بیماری بطور همزمان پیشرفت کنند وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی سل در مبتلایان به کانسر ریه انجام گرفت. مواد و روش ها: پرونده کلیه بیمارانی که از تاریخ 74/1/1 لغایت 30/12/78 در سه مرکز دانشگاهی در تهران با تشخیص کانسر اولیه ریه تحت درمان قرار گرفته بودند بررسی گردید. یافته ها: 354 پرونده مربوط به مبتلایان به برونکوژنیک کارسینوما تحت مطالعه قرار گرفت. میانگین سنی بیماران 61 سال و 262 آنان مرد و 92 نفر زن بودند. 11 نفر از این بیماران (4%) اسمیرو کشت خلط مثبت bk و 5 بیمار سابقه سل ریوی داشتند. میانگین سنی این 16 نفر 63 سال بودند. سابقه مصرف سیگار در 67% بیماران مبتلا به کانسر ریه و 65% مبتلایان به دو بیماری هم زمان وجود داشت. متوسط طول مدت بیماری در هر دو گروه تقریباً 7.7 ماه بود. در بیماران مبتلا به کانسر ریه و سل ریوی 5 مورد آدنوپاتی ناف ریه، 7 مورد درگیری قله ریه و 6 مورد نمای آتیپیک در رادیوگرافی ریه گزارش شده بود. شایع ترین کانسر در هر دو گروه scc بود. نتیجه گیری و توصیه ها: احتمال همزمانی کانسر اولیه ریه با سل ریوی فعال یا غیرفعال وجود دارد. ما پیشنهاد می کنیم در هر بیمار مسن سیگاری با سل ریوی اگر یافته های رادیولوژیک آتیپیک برای سل ریوی مشاهده شد به کانسر ریه نیز شک کرد و بررسی های سیتولوژیک یا پاتولوژیک برای تأیید کانسر ریه انجام داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها