اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • سلنیوم در بیماران مبتلا به طاسی منطقه ای: یک مطالعه مورد – شاهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 714
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: علت فیزیوپاتولوژیک طاسی منطقه ای، مسایل ایمونولوژیک بیان شده است. شواهد مختلفی در دست است که سلنیوم را در تنطیم یا تغییر مسایل ایمونولوژیک موثر می دانند. هدف: مقایسه سطح پلاسمایی سلنیوم در بیماران مبتلا به طاسی منطقه ای و گروه شاهد. روش اجرا: در این مطالعه که به صورت مورد – شاهد انجام شد، از بین بیماران مبتلا به طاسی منطقه ای مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران، 29 نفر به عنوان گروه مورد و همچنین از بین همراهان و پرسنل بیمارستان که فاقد طاسی منطقه ای بودند نیز 29 نفر به صورت تصادفب ساده به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. میزان سلنیوم پلاسما در هر گروه اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها: میانگین سن گروه مورد، 10.5±24.9 سال و گروه شاهد 10.5±29.1 سال بود. در هر دو گروه 15 نفر (51.7٪) مرد و 14 نفر (48.3٪) زن بودند. در گروه مورد میانگین سلنیوم سرم 13.3±62.1 میکروگرم در لیتر و در گروه شاهد 13.2±88.3 میکروگرم در لیتر بود (p<0.0005). نتیجه گیری: در این مطالعه میزان سلنیوم در افراد دارای طاسی منطقه ای کمتر از دیگر افراد بود. لذا پیشنهاد می شود مطالعه ای برای بررسی تاثیر سلنیوم در درمان طاسی منطقه ای صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها