همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اهمیت مصرف داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی با استفاده از مدل ahp (مطالعه موردی شهرستان ساری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/27
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی اهمیت مصرف داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی با استفاده از مدل ahp (مطالعه موردی شهرستان ساری)

  سابقه و هدف: گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک ها در بین باکتری های بیماری زای انسانی باعث تلاش برای یافتن یک عامل ضدمیکروبی جدید شده است. ترکیبات طبیعی به علت داشتن عوارض جانبی کمتر و اثرات قوی تر بشدت مورد توجه می باشند. هدف از این مطالعه اهمیت مصرف داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی می باشد. مواد و روش ها:در این مقاله، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (ahp) مبتنی بر پرسشنامه از نوع ماتریسی و نرم افزار( expert choice ) استفاده شد تا اهمیت مصرف داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی، براساس شاخص های کلیدی بررسی گردد.

  تکمیل پرسشنامه ها توسط 10 کارشناس خبره انجام شد. یافته ها: از بین 12 مورد از موانع مصرف داروهای گیاهی در ایران، ضعف در فنآوری و تهیه گیاهان دارویی با مجموع میانگین وزنی( 0.381 ) به عنوان مهمترین موانع مصرف داروهای گیاهی، شناسایی شد. داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی براساس 12 شاخص کلیدی نسبت به هم ارزش گذاری شدند. مهم ترین شاخص مثبت داروهای گیاهی، کاهش آسیب به سلول های سالم با مجموع میانگین وزنی (0.890) و مهمترین شاخص منفی داروهای شیمیایی تاثیر سوء برسلامت زنان باردار و کودکان با مجموع میانگین وزنی (0.886)  شناسایی شد. نتیجه گیری: با توجه به اولویت مصرف داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی در این پژوهش، انجام مطالعات بالینی بیشتر در این زمینه، آموزش پزشکان متخصص در زمینه داروهای گیاهی و تجویز بیشتر این داروها در مقایسه با داروهای شیمیایی پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها