• تحلیل و سنجش میزان پویایی کتاب علوم تجربی پایه ی ششم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/30
  • تعداد بازدید: 97
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل و سنجش میزان پویایی کتاب علوم تجربی پایه‌ی ششم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی

  با توجه به تغییرات کتب علوم تجربی، هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 با کاربرد تکنیک ویلیام رومی است. در این تحلیل، فعال یا غیرفعال بودن سه مولفه متن، تصاویر و سوالات فعالیت‌های کتاب از طریق محاسبه ضریب درگیری دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی است.

  جامعه آماری کتاب مذکور است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری است. ضریب درگیری دانش‌آموزان در متن، تصاویر و سوالات فعالیت‌های کتاب به‌ترتیب 0.27 ، 0.51 و 2.45 است براساس این‌که محدوده‌ی پایین‌تر از 0.4 بیانگر غیرفعال بودن و  بین 0.4 تا 1.5 بیانگر فعال بودن و بالاتر از 1.5 بیانگر درگیری بیش از توان دانش‌آموزان است، متن، غیرفعال است و تصاویر کتاب فعال و سوالات فعالیت‌های کتاب، بیش از حد توان و فهم دانش‌آموزان، فعال است. بنابراین متن و سوالات فعالیت‌های کتاب، دانش‌آموزان را به فعالیت‌های عملی متناسب با اهداف کتاب، درگیر نمی‌کند، ولی تصاویر کتاب از پویایی کافی و مناسب جهت درگیری دانش‌آموزان با فعالیت‌های عملی متناسب با اهداف کتاب، برخوردارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها