• بررسی تاثیر نوع استراتژی کسب و کار بر مدیریت دانش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/07
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر نوع استراتژی کسب و کار بر مدیریت دانش

  در دنیای امروز، دانش نه تنها به عنوان یک سرمایه محسوب می شود؛ بلکه به عنوان مهمترین سرمایه نیز برای سازمان ها تلقی می شود. لذا در عصر دانایی که در آن دانش بسان مهمترین سرمایه محسوب می شود، سازمان ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند. حفظ و نگهداری کارکنان سازمانها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین کننده ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد.

  از طرف دیگر استراتژی مدیریت دانش درهر سازمان می بایست با استراتژی کسب وکار همسو باشد. بنابراین ضروری است پس از تعیین استراتژی کسب وکار، استراتژی مدیریت دانش متناسب با آن نیز به منظور حمایت و پشتیبانی از این استراتژی ها، تعیین و ارئه گردد. عدم تناسب بین این دو دسته استراتژی می تواند موجب عدم اجرای موفقیت آمیز آنها گردیده و دستیابی به اهداف سازمان را با مشکل جدی مواجه نماید.

  هدف مقاله بررسی نقش استراتژی کسب و کار بر مدیریت دانش در سازمان ها است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات در زمینه های: کلیات کسب و کار و ابعاد اصلی و فرایند آن در سازمان ها آغاز می شود و آنگاه با تأکید برضرورت استفاده از مدیریت دانش در سازمان، اجرا و مهارت های لازم برای ارتقای یک مدیریت استراتژی کسب و کار به این مهم پرداخته شده است. نتایج بررسی به طور کلی از اهمیت روزافزون نقش استراتژی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت دانش حکایت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها