• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/25
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تحول سیستم مدیریت فناوری بر پایه نظریه خودسازماندهی

  توجه جوامع صنعتی و آکادمی به نحوه مدیریت موثر منابع فناوری در حال فزونی است، چراکه هر روز مهم تر می شود. مدیریت موثر منابع فناوری به سیستم مدیریت فناوری بستگی دارد و بنابراین درک چگونگی تحول این سیستم به یک موضوع پژوهشی جالب تبدیل می شود. این مقاله بر پایه نظریه خودسازماندهی، یک مدل تحولی از سیستم مدیریت فناوری می سازد.

  نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تحول هر زیرسیستم مدیریت فناوری تحت تاثیر نزخ رشد دانش مربوط به خود آن سیستم و همچنین تحت تاثیر رابطه هم افزایی با زیرسیستم ها دیگر است. به علاوه رابطه تزویج و هم افزایی می تواند سرعت تحول را بیش از آهنگ رشد دانش خود زیرسیستم کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها