• ارائه یک مدل جهت بررسی نقش رقابت بازار در توسعه نوآوری بخش انرژی خورشیدی ؛ مطالعه موردی کشور ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/25
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ارائه یک مدل جهت بررسی نقش رقابت بازار در توسعه نوآوری بخش انرژی خورشیدی ؛ مطالعه موردی کشور ایران

  نوآوری از نیازهای اصلی بخش های مختلف و از مولفه های برنامه ریزی برای شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، تامین امنیت و رفاه در سطح جامعه است. نظام نوآوری در چند سطح تقسیم می شود که یکی از آنها نوآوری بخشی است و یکی از زیر سیستم های اثرگذار در سیستم نوآوری بخشی، زیرسیستم بازار و رقابت بازار است. همچنین بخش انرژی خورشیدی ایران و تولید پنل خورشیدی مورد مطالعه این مقاله است که بازار و رقابت بازار از زیر سیستم های اساسی ایجاد نوآوری در این بخش می باشد.

  طی هدف این پژوهش یعنی کشف نقش و اثرگذاری بازار و رقابت بازار در توسعه نوآوری در بخش انرژی خورشیدی، اقدام به مدل سازی پویا بر اساس فرایند مدل سازی استرمن شده است. پس از مدل سازی و استفاده از آزمون های آماری، از بازتولید رفتار سیستم واقعی اطمینان حاصل شده است. در آخرین بخش نیز به بررسی سه سناریو یعنی افزایش خرید قیمت برق خورشیدی و کاهش ارز توسط دولت و همچنین افزایش تبلیغات توسط شرکت های پنل خورشیدی، جهت بهبود روند در 10 سال آینده پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که مدل سازی انجام شده در اعمال سیاست های مختلف و پیش بینی تغییرات و رفتار سیستم نوآوری در بخش انرژی خورشیدی در آینده، مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج این پژوهش مورد استفاده شرکتها، سازمانها و سیاستگذاران در حوزه انرژی و پنل خورشیدی در جهت بهبود سیاستهای تشویقی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها