جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : صنایع
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/25
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها