• برآورد ارزش تفریحی موزه زاهدان و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/25
  • تعداد بازدید: 210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  برآورد ارزش تفریحی موزه زاهدان و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

  موزه ها ازجمله مراکز مهم فرهنگی هستند و نقش فراوانی در حفظ آثار به جا مانده از گذشتگان و شناساندن تمدن ملتها دارند. بدون این نهادهای فرهنگی بشر قادر به شناخت گذشته خود و بهره گیری از تجارب پیشینیان نخواهد بود. موزه ها و مراکز تاریخی، امکان دستیابی به اطلاعات ارزشمند و انعکاس تمدن و پیشینه تاریخی ملت ها، را برای بازدیدکنندگان فراهم می کنند. در این مقاله ارزش تفریحی موزه گردشگری زاهدان و متوسط تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این مکان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی در پاییز 1399 محاسبه و اندازه گیری شد.

  جامعه مورد پژوهش شامل کلیه مراجعان به موزه زاهدان در مهر و آبان 1399 بود که از بین آنها 234 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی و پرسشنامه موزه را تکمیل کردند. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لوجیت و برای برآورد پارامترهای مدل از روش حداکثر درست نمایی استفاده شد.

  نتایج تحقیق نشان داد متوسط تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این مکان مبلغ 14933 تومان و ارزش تفریحی آن مبلغ 100364693 تومان است. همچنین نتایج نشان داد که مبلغ پیشنهادی، سطح درآمد، جذابیت موزه، و مکان موزه از متغیرهایی می باشند که بر رد یا قبول پیشنهاد موثر می باشند. یافته های این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی کشور و شهرداری شیراز در جهت تعیین بهای مناسب بلیط و تامین مالی هزینه های ارائه خدمات و نگهداری و بازسازی این اثر باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها