• مدلی جدید برای طراحی آماری - اقتصادی نمودارهای کنترلی در حضور علت های اسنادپذیر چندگانه : با نقدی بر مدل های پیشین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/25
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  مدلی جدید برای طراحی آماری - اقتصادی نمودارهای کنترلی در حضور علت های اسنادپذیر چندگانه : با نقدی بر مدل های پیشین

  تا کنون مدل های اقتصادی و آماری - اقتصادی زیادی در تعیین پارامترهای طراحی نمودارهای کنترل در حضور علتهای اسنادپذیر ارائه شده است. در همه ی آنها فرض شده که زمان وقوع علت های اسنادپذیر مستقل هستند و پس از وقوع یک علت اسنادپذیر، تا صدور هشدار درست، علت اِسنادپذیر دیگری رخ نمی دهد. در این مقاله به نقد و بیان کاستی مدل های پیشین در کاربرد و استفاده نادرست از این پذیره ها می پردازیم. همچنین برای رفع کاستی های مدل های پیشین، مدل آماری-اقتصادی جدیدی ارائه شده است.

  طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترلی x̅ با نمونه های همبسته در هر زیرگروه با مدل پیشنهادی ما ارائه می شود. مقایسه نتایج عددی مدل پیشنهادی ما نشان می دهد که متوسط هزینه در واحد زمان چرخه ی کیفیت در مدل های پیشین دارای کم برآوردی شدیدی بوده است. بنا بر این، پیشنهاد می شود برای رفع نواقص طراحی آماری - اقتصادی انواع نمودارهای کنترلی، در پژوهش های آتی به بازطراحی آنها براساس مدل پیشنهادی ما پرداخته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها