• نقش کارآفرینی و پژوهش در بهبود آموزش

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 121
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  نقش کارآفرینی و پژوهش در بهبود آموزش

  در حوزه کارآفرینی، کارآفرین اجتماعی از پتانسیل ویژه ای برای دگرگونی آموزش و پرورش عمومی برخوردار هستند. چشم انداز یک کارآفرین اجتماعی صرفا ایجاد چیزی جدید برای دستیابی به شهرت یا ثروت نیست، بلکه او خواهان تبدیل جهان به مکانی بهتر است. این کارآفرینان ممکن است سرمایه گذاری اجتماعی خود را از طریق ایجاد نهادهای انتفاعی یا غیرانتفاعی به انجام رسانند، اما اولویت اصلی آنها تاثیرگذاری مثبت بر جامعه می باشد .

  از آنجایی که آموزش و پرورش عمومی یک نهاد بخش دولتی است که وظیفه آن ارائه خدمت مناسب به عموم مردم می باشد، سیاست عمومی رایج ترین ابزار برای تغییر ساختار آن بشمار می رود. تغییرات در سیاست عمومی، خواه در سطح فدرال، ایالت یا منطقه باشد، می تواند به واسطه به فکر واداشتن مردم در یک سیستم و همچنین خلق قلمروی جدید، فرصت های کارآفرینی به وجود آورد . سیاست عمومی قادر به خلق فرصت برای کارآفرینان از طریق تغییر در ساختار بازار است.

  سیاست عمومی همچنین می تواند با تخصیص دوباره منابع برای کارآفرینان فرصت ایجاد کند که این عمل معمولا به معنی افزایش یا کاهش بودجه در دسترس و افرادی که به آن دسترسی دارند می باشد. از جمله مثالهایی که میتوان بیان کرد عبارتند از کمک های مالی دولت فدرال برای شرکت های نوپا عنوان مشوقی برای ایجاد و توسعه مدارس مستقل جدید، و همچنین بودجه ای که به ارائه دهندگان خدمات آموزش تکمیلی داده می شود تا دانش آموزان واجد شرایط را تحت ” قانون هیچ کودکی از تحصیل جا نمی ماند ”آموزش دهند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها