• تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی همبستگی از نوع علی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1391 تا 1398 مورد تحقیق قرار گرفتند.

  نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که وجود بدهی های بالا در ساختار سرمایه با ارزش شرکت رابطه عکس دارد. عملکرد مالی یک معیار تعدیل کننده مناسب بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت است. در حقیقت عملکرد مالی می تواند روابط بین ساختار سرمایه با ارزش شرکت را تعدیل کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها