• بررسی تاثیر هوش فرهنگی و کار عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر هوش فرهنگی و کار عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

  رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در افزایش میزان کارایی و موفقیت شغلی تلقی می شود. توسعه یافتگی توسط منابع انسانی کارآمد علاقمند و دارای پیوند روانی عمیق به وجود می آید . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ارتباط میان متغیرها از نوع پژوهش توصیفی و از شاخه همبستگی است . جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه ی کارکنان بیمارستانهای دولتی کرج می باشند .

  برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار استنباطی نیز از معادلات ساختاری و از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد همچنین کار عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها