• علل تغییر رفتار نوجوان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز درسال تحصیلی 1401-1400

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/30
  • تعداد بازدید: 92
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  علل تغییر رفتار نوجوان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز درسال تحصیلی 1401-1400

  تغییر ناگهانی در زندگی نسل نوجوان یک خانواده و جامعه باعث ایجاد بحران روحی و روانی و اختلال در نظم اجتماعی جامعه و به تبعیت از آن مشکلاتی همچون فساد و فحشا، تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و غیره می شود.

  این پژوهش علل تغییر رفتار نسل نوجوان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1400-1401 را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 4720 نفر می باشد که از این تعداد 100 نفر با استفاده از جدول گرجسی مرگان روش تصادفی – طبقه ای جهت نمونه آماری انتخاب گردیده است.

  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.81 درصد برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. مهمترین عوامل موثر در تغییر رفتار نوجوانان بعد از دور شدن از خانه عباتند از: محیط کاری و آموزشی 4.42، فقر خانواده 4.3، محیط اجتماعی 4.1، دور شدن از محیط های کوچک و رفتن به محیط بزرگتر 3.92، عدم آگاهی 3.72، ثروتمندبودن خانواده 3.72، آشنایی با دوستان ناباب 3.68، داشتن روحیه ساده 3.66، سخت گیری والدین 3.66، تنها شدن در خانواده 3.64، عدم الگوی مناسب در خانواده 3.64، نداشتن امید 3.56، نداشتن سرگرمی مناسب 3.56، تغییرات جسمی و روانی 3.56، کم توجهی والدین 3.52، محدود بودن فضای خانواده 3.46، اعتماد به نفس ضعیف 3.5، دوگانگی فرهنگی 3.4، نداشتن استقلال طلبی 3.3، اثرپذیری دوستان 3.2.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها