• مرور روند روش های مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 220
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مرور روند روش های مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط

  دو دهه گذشته رشد قابل توجهی از تحقیقات در زمینه مدیریت دانش در حمایت از تصمیم گیری را نشان داده است. این بررسی نشان می دهد که توسعه و اجرای موفقیت آمیز روش های مدیریت دانش در سازمان های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و پذیرش کم شیوه های مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط در مناطق با محدودیت منابع وجود داشته است.

  از سوی دیگر، همچنین رشد و بهبود قابل توجهی در زیرساخت ها و بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرون به صرفه و قابل اعتماد در مناطق با محدودیت منابع وجود داشته است و فرصت قابل توجهی برای پیاده سازی مدیریت دانش و مزایای آن ایجاد کرده است. در این مقاله مروری، پیشرفت های روش های مدیریت دانش در طول سالها ارائه شده با روش پویایی شناسی سیستم و قابلیت انطباق آنها برای حمایت از شرکت های کوچک مقیاس در مناطق محدود منابع نیز بررسی می شود.

  سهم عمده این مقاله این است که یک خلاصه و تحلیل مقیاس های از رویکردهای مختلف ارائه می کند و تا چه حد مدیریت دانش در شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور به کار گرفته شده است، چالش ها را شناسایی می کند و توصیه هایی را برای روش های مدیریت دانش مناسب ارائه می کند.

  برای مناطق محدود منابع یک مشاهدات کلی وجود دارد که اکثر روش های بررسی شده هم مبتنی بر ارتباطات و هم مبتنی بر داده ها هستند و به زیرساخت شبکه سنگین نیاز دارند و ازاین رو چالش هایی در منابع برای سازمانها ایجاد می کنند. علاوه بر این، بسیاری از آنها با این فرض اولیه توسعه یافته اند که رویه ها و دستورالعمل های جریان کارمستند و خودکار هستند، این چالش هایی رابرای سازگاری ایجاد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها