• شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملّی مهندسی و ساختمان نفت ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 115
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملّی مهندسی و ساختمان نفت ایران

  پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملّی مهندسی و ساختمان نفت ایران انجام شد. ابتدا 20 عامل موثر با نظر خبرگان شناسایی و سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، وزن دهی شد. در نهایت اثرگذارترین آن ها شناسایی شدند.

  تقریباً تمامی عوامل در زمره عوامل اثرگذار قرار گرفتند و برخی عوامل نیز با توجه به مقادیر  به دست آمده در سطر خود، کاملاً اثرگذار تلقی شدند. به طور مثال نگرش مثبت کارکنان به تغییر و محیط رقابتی از جمله عواملی بودند که به عنوان اثرگذارترین عامل و عواملی مانند ساختار سازمانی و ثبات مدیریتی جزء عوامل کم اثر در پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها