• نقش سبک های فرزندپروری و هوش در پیش بینی مهارت های مثبت اندیشی کودکان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 85
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  در پژوهش حاضرروش آماری پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر 7-10 ساله ای تشکیل دادند که در سال تحصیلی 1398 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و مادران این کودکان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. حجم نمونه مناسب پژوهش با فرمول تاباخنیک و فیدل (2007) برآورد شد. تعداد 150 کودک و 150 نفر از مادران آنها انتخاب شدند.

  از کودکان پرسشنامه هوش ریون و مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی و از مادران آنها پرسشنامه سبک های فرزندپروری گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که سبکهای فرزندپروری در تعیین مهارت های مثبت اندیشی کودکان سهم دارد. هوش در تعیین مهارت های مثبت اندیشی کودکان سهمی ندارد. همچنین هوش در تعیین سبک های فرزندپروری سهمی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها