• بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک در دوره اول ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 221
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  یادگیری الکترونیکی نوعی جدید از یادگیری تلقی میشود که از امکانات اینترنت و برنامه های یادگیری سفارشی که اغلب تعاملی هستند، برای ارائه مطالب و آموزش به دانش پذیران در جوامع مختلف استفاده میشود. یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک روشی انعطاف پذیر مبتنی بر سطوح دانش افراد در بازه های زمانی و مکانی ا ست بطوریکه فرآیند یادگیری تحت تأثیر عوامل مختلف، چیزهای متفاوتی را به افراد ارائه میدهد در نظر گرفتن این تفاوتها در طراحی محیطهای یادگیری و تدریس، اثربخشی و کارایی فعالیتهای یادگیری را افزایش میدهد. محیط هایی که تفاوتهای یادگیری و نیازهای یادگیری در نظر گرفته میشوند، دانش آموزان را با آنچه نیاز دارند فراهم میکند.

  ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیطهای آموزشی کمکهای مهمی به فرآیندهای یادگیری کرده است. در این تحقیق سعی شد تا به بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک دانش آموزان دوره اول ابتدایی و با آغاز آموزشهای الکترونیک پرداخته شود. نتایج بدست آمده حاصل از این تحقیق نشان داد بدلیل اینکه دانش آموزان ابتدایی با یهترین و ابتداییترین مطالب را میآموزند نیاز است تا تعامل و ارتباط دانش آموزان به طور صحیح ایجاد شده و از طریق آن بتوانند محتوای آموزشی را فرا گیرند. بطورکلی آموزش در فضای مجازی بستگی به انتقال صحیح و تاثیرگذار مطالب آموزشی دارد تا از طریق آن ارتباط کالمی و تصویری بین معلمان و دانشآموزان بطور مؤثرتری برقرار شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها