• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/08
  • تعداد بازدید: 124
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  فناوری و ابزارهای رایانه ای در سالیان اخیر، انفجاراطلاعات را موجب شده و تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات مورد نیاز آنها خواهند گذشت، امروزه تمامی مدیران ارشد و مدیران اجرایی و تمام اقشار جامعه از جمله، محققان، دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران سیستم اطلاعاتی، اطلاعات را چون منبعی ارزشمند هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کارمی برند.فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای کارها، آن ها را بصورت الکترونیکی تبدیل کرده است. تغییرات سریع درفناوری اطلاعات گسترش همه جانبه سیستم های چندکاربره و تمایل سازمان ها به تهیه و اجرای سیستم ها نرم افزارهای جدید سبب شده است تا رایانه ها خیلی بیشتر از گذشته مورد استفاده قرارگیرند و وظایف حسابداری و حسابرسی نیز سریع تر و دقیق تر از پیش انجام شود.

  حسابداری و سیستم اطلاعاتی باید خود را با فناوری های جدید هماهنگ سازند تا بتواند درخدمت استفاده کنندگان مالی باشند. فناوری اطلاعات در زمینه آموزش حسابداری نیز تغییرات ایجاد کرده است با این وجود هرروز حسابداران شاهد گسترش فناوری های نو درحرفه خود هستند که باید ضمن شناخت آنها بهترین بهره را از آن ببرند. هدف نهایی چنین سیستمهایی کسب اطمینان از صحت اعتبار و روایی اطلاعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکلی قابل استفاده است. دراین پروژه تلاش می شود تا ضمن بررسی دانش فناوری اطلاعات و حسابداری و تاثیر هریک از آنها بر دیگری به نتایج واضحی درخصوص تعامل و ارتباط نزدیک فناوری اطلاعات با حرفه حسابداری دست یابیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها