جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : مدرس دانشگاه گروه حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش مدیریت صنعتی اردبیل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/09/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها