• بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/11
  • تعداد بازدید: 46
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  پدیده‌ی هموارسازی سود به‌طور بالقوه می‌تواند دررفتار استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مؤثرواقع گردد. بسیاری از سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی‌که از یک‌روند ثابت سودآوری برخوردارند را ترجیح می‌دهند. در زمینه تأثیر نقش نظارتی سهام‌داران نهادی بر هموارسازی سود، فرضیه نظارت کارا و فرضیه همگرایی استراتژیک منافع مطرح شده‌اند. طبق فرضیه نظارت کارا، سرمایه‌گذاران نهادی تأثیرکاهنده بر مدیریت سود دارند؛ انتظار می‌رود کنترل مؤثر از طریق راهبری شرکتی باعث افزایش کیفیت سود شود. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.

  و همچنین تحقیق حاضر از لحاظ شیوه استدلال از نوع قیاسی و استقرایی می‌باشد. روش­های مربوط به گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل مبانی نظری بر اساس تحقیقات انجام‌شده داخلی و خارجی و جمع­آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات واقعی مربوط به متغیرهای موردنظر از طریق گزارش­های سازمان بورس اوراق بهادار، سایت‌های معتبر در این زمینه، مشاهده اسناد و مدارک و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای است. هم‌چنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و استخراج نتایج تحقیق، از نرم‌افزارهای excel و eviews.9 استفاده می‌گردد. قلمرو زمانی تحقیق نیز دوره‌ی مالی 9 ‌ساله از سال 1390 تا 1398 می‌باشد و نمونه ‌آماری مشتمل بر 129 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ساختارهای رقابتی بازار محصول بر هموارسازی سود تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها