• بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته وحق الزحمه حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/18
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف این پژوهش تعیین رابطه معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیرهای مستقل منظور شده است. هدف تحقیق برای یک تحقیق کاربردی است. از نظر طرح تحقیق با تکیه بر اطلاعات تاریخی، رویدادها و نحوه استنتاج استقرایی همبستگی، نمونه آماری تحقیق شامل 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 10 ساله (1384 تا 1393) انتخاب شده است.

  این تحقیق ابتدا به توصیف متغیرها می پردازد و سپس همبستگی بین متغیرهای تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد و در نهایت اقدام در برآورد رگرسیون می باشد. نتایج رگرسیون حاکی از آن است که بین معاملات اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد و بنابراین فرضیه تحقیق رد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها