• بررسی تاثیر کنترل داخلی و پایداری شرکت ﺑﺮ ﺭﯾﺴک ﺳیﺴﺘﻤﺎﺗیک ﻭ ﺭﯾﺴک ﺧﺎص ﺷﺮکﺖ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 87
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی و پایداری شرکت ﺑﺮ ﺭﯾﺴک ﺳیﺴﺘﻤﺎﺗیک ﻭ ﺭﯾﺴک ﺧﺎص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره پنج‌ساله، از سال 1391 الی 1395  تشکیل می‌دهند که تعداد 93 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

  داده‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که کنترل داخلی ﺑﺮ ﺭﯾﺴک ﺳیﺴﺘﻤﺎﺗیک ﻭ ﺭﯾﺴک ﺧﺎص تاثیر معناداری دارد و پایداری شرکت  بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیرمعکوس ومعنی داری داشته است. متغیر اندازه شرکت بر ریسک سیستماتیک دارای اثر منفی معناداری می­باشد. و نهایتا متغیر نسبت اهرم مالی بر ریسک سیستماتیک دارای اثر معناداری نمی­باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها