جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترای مهندسی مالی،دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تبریز ،ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1402/08/24
مقالات جدیدترین ژورنال ها