• بررسی تأثیر حمایت از سرمایه گذار بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 86
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  سیاست تقسیم سود از موضوع‌های موردتوجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده و تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص توجیه دلایل و نحوه‌ی توزیع سود بین سهامداران و توجه سرمایه‌گذاران به سود تقسیمی صورت گرفته است ولیکن این موضوع که سود تقسیمی در حمایت از سرمایه‌گذاران صورت می‌پذیرد در ادبیات مالی هم چنان به عنوان مطرح است حال تحقیق حاضـر باهدف بررسی تأثیر حمایت از سرمایه‌گذار بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت؛ که برای دستیابی به این هدف از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران در قلمرو زمانی سال‌های بین 1392 تا 1400 و با استفاده از داده‌های 136 شرکت استفاده‌شده است.

  داده‌ها به روش پانل دیتا با اثرات ثابت با استفاده از الگوی رگرسیونی چند متغیره تجزیه‌وتحلیل شد، نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که حمایت از سرمایه‌گذار بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم دارد در حقیقت با تقسیم سود شرکت فرایند حمایت از سرمایه‌گذاران بهبود می‌یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم