• بررسی تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1427
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به منظور بررسی تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر نوسانهای شاخص بورس اوراق بهادار تهران، داده های مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار تهران از سایت بورس اوراق بهادار تهران و اخبار خوب و بد سیاسی و اقتصادی طی دوره زمانی 1387-1390 از سایت فارس نیوز جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از مدلهای arch و garch استفاده شده که نتایج حاصل از آزمون مدلهای فوق، نشان از وجود arch در تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار دارد. به این معنی که تغییرات شاخص در طول زمان ثابت نیست و همچنین چون انتطار می رود که تاثیر اخبار خوب و بد سیاسی و اقتصادی بر تغییرات شاخص نامتقارن باشد از مدل egarch استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر اخبار خوب و بد سیاسی و اقتصادی بر شاخص بورس متقارن است و علی رغم انتظار رابطه بین اخبار بد سیاسی با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنی دار است و در بقیه موارد این رابطه معنی دار نیست و دلیل این امر را هم می توان در اعتماد یا عدم اعتماد سرمایه گذاران به اخبار منتشر شده جستجو کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها